• KONKURSY BOŻONARODZENIOWE
     • KONKURSY BOŻONARODZENIOWE

     •  

      Jak co roku, w naszej szkole zorganizowaliśmy konkursy, których tematyka dotyczyła Świąt Bożego Narodzenia, ich wyjątkowości, zwyczajów oraz tradycji.

      Pierwszy konkurs artystyczny, pt: „Ozdoba świąteczna”, został przeprowadzony w oddziale przedszkolnym. Nagrody otrzymały następujące osoby:

      I miejsce: Maja Psonak, Nikola Stawiarska, Jan Sychowski, Magdalena Kulak

      II miejsce: Zuzanna Łatka, Faustyna Gałysa, Nikola Szewczyk, Bartosz Kotas

      III miejsce: Kacper Kołodziej, Artur Tokarczyk, Dawid Citak, Zuzanna Rams

      Wyróżnienia: Zofia Bober, Jan Sutor, Zuzanna Kozieńska, Gabriela Kolasa, Daniel Psonak

      Drugi konkurs, „Kolęd i pastorałek”,  został przeprowadzony w formie online. Nagrodzono następujących uczniów:

       I miejsce: Maja Sychowska- klasa II, Dominika Arendowska- klasa III, Justyna Job- klasa VI

      Wyróżnienia: Karolina Biryt- klasa VII, Aurelia Biryt- klasa IV, Mariola Biryt- klasa V, Łukasz Biryt- klasa VII, Justyna Rams- klasa II

      Trzeci konkurs, plastyczny, pt: „Wkrótce święta”, przeprowadzony został także w formie online. Wyróżnione zostały następujące osoby:

      Julia Bober- klasa III

      Dominika Arendowska- klasa III

      Grzegorz Tokarczyk- klasa I

      Kacper Kurzeja- klasa II

      Emilia Kozieńska- klasa II

      Emilia Kurzeja- klasa IV

      Sebastian Szumacher- klasa VI

      Aurelia Biryt- klasa IV

       

      Wszystkie prace konkursowe zostały zaprezentowane na naszej stronie internetowej oraz stanowią dekorację w naszej szkole.

      Wszystkim uczestnikom dziękujemy, na zwycięzców czekają nagrody!

      Art. L.Krzak

    • Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej
     • Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

     • Bardzo proszę o zapoznanie się z artykułem dotyczącym, dofinansowania na zakup komputera lub laptopa dla dziecka z rodziny rolniczej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać najpóźniej do 30 grudnia 2020 r.

      Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

       

      Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

      Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

      Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

      • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
      • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
      • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
      • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
      • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

      Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

      Wersja PDF wniosku - otwórz

      Wersja edytowalna wniosku - otwórz

      Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

      Wzór formularza rozliczenia pomocy - otwórz

      Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

      • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
      • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
      • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.  

      Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

      Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

    • KONKURSY PRZEDMIOTOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
     • KONKURSY PRZEDMIOTOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

     • Miło nam poinformować, że nastepujące osoby zakwalifikowały się do etapu rejonowego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty:

      - Weronika Janeczek, kl.8 (matematyka, język polski, chemia, fizyka),

      - Ewelina Pasoń, kl.8 (biologia),

      - Aneta Rams, kl.8 (język angielski).

      Ponadto Weronika Janeczek bierze udział w XVI Olimpiadzie Matematycznej Juniorów, w której zakwalifikowała się do zawodów drugiego stopnia.

      Kolejny sukces: dwie uczennice klasy ósmej: Weronika Janeczek i Anna Szumacher wzięły udział w konkursie ekologicznym "Bądź Eko- fanem" i uzyskały tytuł laureata.

      Wszystkim serdecznie gratulujemy!

    • ZRÓB TO SAM - ZIEMIĘ LECZ - TAKA MAŁA WAŻNA RZECZ !!!
     • ZRÓB TO SAM - ZIEMIĘ LECZ - TAKA MAŁA WAŻNA RZECZ !!!

     • Troska o środowisko naturalne jest  bardzo ważna, dobre nawyki ekologiczne warto wpajać już od najmłodszych lat. Dlatego dzieci z Oddziału Przedszkolnego przez cały   miesiąc październik realizowały program pt.” Szkolne Przygody Fajniaków”. Tegoroczna tematyka dotyczyła czterech żywiołów: wody, ognia, ziemi i powietrza. Zajęcia rozpoczynały się odczytaniem fragmentów  książki- "Gangu  Fajniaków"- przez p. Lucynę Krzak. Przedszkolaki z dużym zaciekawieniem słuchały ciekawostek związanych z otaczającym nas światem oraz wykonywały kolorowe rysunki. W nagrodę za udział w zajęciach otrzymały pamiątkowe dyplomy, maskotki,  książki oraz naklejki. Fundatorem nagród była sieć sklepów „Biedronka”. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

    • ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - PAMIĘTAMY
     • ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - PAMIĘTAMY

     • Powstała z grobu na Twe władne słowo
      Polska – wolności narodów chorąży.
      Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
      Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży
      .
                                           Alojzy Feliński

       

      Rocznica  odzyskania niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego  wielkiego wydarzenia dla wszystkich Polaków, na stałe wpisało się w  kalendarz szkolnych uroczystości naszej szkoły. Listopadowe obchody odzyskania przez Polskę Niepodległości przypominają burzliwe dzieje naszej ojczyzny.

      10 listopada  nasi najmłodsi z oddziału przedszkolnego przygotowali krótką akademię, aby uczcić ten wyjątkowy dla każdego Polaka dzień, a o godzinie 11.11 uroczyście wyśpiewali hymn Polski, tym samym przyłączając się do akcji Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”.

    • WYGRANA W KONKURSIE FUNDACJI SĄDECKIEJ
     • WYGRANA W KONKURSIE FUNDACJI SĄDECKIEJ

     •   W bieżącym roku szkolnym Fundacja Sądecka zorganizowała konkurs historyczny pt. „Sądeczanie dla Niepodległej” dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.  Patronat medialny sprawował miesięcznik SĄDECZANIN, a partnerami konkursu byli: Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”,  Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Beskid, Stowarzyszenie Miłośników Historii 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować pracę pisemną na wybrany temat, na podstawie wskazanej literatury. Konkurencja była bardzo silna, ponieważ do konkursu zgłoszono ponad siedemdziesiąt prac. Z wielką radością informujemy, że wśród dziewięciu nagrodzonych prac, III miejsce otrzymała uczennica klasy VII  Szkoły Podstawowej
      w Gaboniu,  DAGMARA WNĘK. Jako temat swojej pracy Dagmara wybrała „Szlak bojowy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich”. Historia Pułku  i jego szlaku bojowego nierozerwalnie łączyła się z tworzeniem podwalin Niepodległego Państwa Polskiego i losami wojny polsko – bolszewickiej. Temat pracy miał szczególne, symboliczne znaczenie dla  naszej uczennicy ze względu na patrona szkoły, która nosi imię 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Gratulujemy wygranej.

      Art. E.Sojka

    • MAŁA KSIĄŻKA- WIELKI CZŁOWIEK.
     • MAŁA KSIĄŻKA- WIELKI CZŁOWIEK.

     • W dniu 30.10.2020r. klasa I wzięła udział w projekcie „Mała książka- wielki człowiek”. Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych. Każdy uczeń otrzymał „Wyprawkę Czytelniczą”, w skład której wchodzą: „Pierwsze Abecadło” z poradnikiem dla rodziców oraz kreatywny alfabet z literami do wycinania. Przekazanie miało charakter uroczysty- w obecności wychowawczyni kl.I - p. Haliny Cabała i bibliotekarki p. L. Krzak. Mamy nadzieję, że nasi pierwszoklasiści pokochają książki, a czytanie będzie ich wielką pasją.

      Art. H. Cabała

    • W TYM ROKU…."BALLADYNA" J.SŁOWACKIEGO
     • W TYM ROKU…."BALLADYNA" J.SŁOWACKIEGO

     •  

      W środę, 21 października 2020r., klasa VII wraz p. Sylwią Kotas oraz p.  L. Krzak wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „ Narodowe Czytanie”. Wybrane fragmenty utworu J. Słowackiego zaprezentowały następujące osoby: Dagmara Wnęk, Karolina Biryt, Aurelia Pogwizd, Łukasz Biryt, Krystian Ćwiklik oraz Paweł Pasoń. Serdecznie im dziękujemy za  przygotowanie i udział w akcji promującej czytelnictwo.

      Art. L. Krzak

     • Ślubowanie klasy I

     • W dniu 15.10.2020r., tradycyjnie jak co roku, w naszej szkole odbyła się Uroczystość Ślubowania kl. I. Dzieci wraz z wychowawczynią przygotowały z tej okazji krótką część artystyczną. Były  wiersze i piosenki. Następnie 10 uczniów przystąpiło do uroczystej Przysięgi Ślubowania. Pan dyrektor, mgr Piotr Wańczyk, dokonał pasowania każdego ślubującego na ucznia klasy I Szkoły Podstawowej im. I PSP AK w Gaboniu. Pierwszaki otrzymały wraz z gratulacjami pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też życzeń kierowanych do pierwszaków  od Dyrekcji, starszych kolegów, zaproszonych gości. Rodzice obdarowali swoje pociechy słodkimi prezentami. Mimo  pandemii, miło przeżyliśmy tę uroczystość.

    • WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW KLAS 4-8
     • WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW KLAS 4-8

     • Informujemy, że od 26 października do 8 listopada wprowadzone zostaje nauczanie zdalne dla klas 4-8. Zajęcia będą się odbywacć na platformie Teams, zgodnie z planem lekcji. Godziny trwania poszczególnych lekcji znajdują się w kalendarzu na platformie- do wglądu dla uczniów.

    • ŚWIĘTO NAUCZYCIELI
     • ŚWIĘTO NAUCZYCIELI

     •  Wykształcenie to dobro, którego
      nic nie jest w stanie nas pozbawić.
      W podziękowaniu, za trudną pracę
      i wskazywanie właściwej drogi,
      życzymy dużo wytrwałości
             i dalszych sukcesów zawodowych.

         W tym jednym z najważniejszych dni w roku szkolnym, w dniu święta wszystkich nauczycieli, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów! Niech podejmowany przez Was, Drodzy Nauczyciela, trud, będzie źródłem satysfakcji i społecznego uznania!

    • Podziękowania za współpracę
     • Podziękowania za współpracę

     • ,Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu serdecznie dziękują Panu Rafałowi Hasiorowi, pracownikowi Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, za pomoc w realizacji nagrania Hymnu Szkoły.

    • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY W NASZEJ SZKOLE
     • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY W NASZEJ SZKOLE

     • Nasza placówka w roku szkolnym 2020/2021 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Głównym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury. Oddział Przedszkolny wraz z klasą pierwszą będą realizować zadania zawarte w trzech modułach: „W krainie muzyki”, „Piękno regionu”, „Kocham, lubię, szanuję”.

       Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Małgorzata Kaczmarczyk, a czynny udział w realizacji zadań  biorą:  pani Halina Cabała i pani Lucyna Krzak.

    • WYBORY DO SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
     • WYBORY DO SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     • 9 września w naszej szkole odbyły się wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięło udział 112 osób. Przewodniczącym Szkolnego Samorządu Uczniowskiego został uczeń klasy ósmej - Krystian Bieryt, który uzyskał 40 głosów, Zastępcą zaś jego kolega z klasy - Kacper Tudaj- z wynikiem 20 głosów. Opiekunem Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, znaczącą przewagą głosów- 54,  został Pan Maciej Mamak.

      S.Kotas

    • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

      Rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się uroczystą mszą św. o godzinie 8.00. W obecnej sytuacji zwracamy się z prośbą o zachowanie wymaganej odległości pomiędzy osobami i stosowanie środków ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki).

      Po zakończonej mszy św. uczniowie wraz z wychowawcami, w odstępach czasowych i wyznaczonymi wejściami, przejdą do budynku szkoły na spotkanie z wychowawcami, według następującego harmonogramu:

      - Oddział Przedszkolny, klasa I - wejściem bezpośrednio na salę gimnastyczną,

      - klasy II,III,IV - wejściem głównym do budynku szkoły,

      - klasy V,VI,VII,VIII - wejściem przez łącznik szkoły z salą gimnastyczną.

      Przy każdym wejściu znajdują się płyny do dezynfekcji rąk.

      Pamiętajmy, że wszyscy musimy zadbać o to, aby w naszej szkole było bezpiecznie. Będą nas obowiązywały zasady ujęte w opracowanych procedurach, które zawierają wytyczne MEN, MZ i GIS. Na spotkaniach z wychowawcami uczniowie zostaną szczegółowo z nimi zapoznani.

      Zwracamy się z prośbą do Rodziców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat obecnej sytuacji i uświadamiali je, jak ważna jest świadomość obowiązujących zasad higieny i stosowanie się do zaleceń. Zmiany organizacyjne w szkole zostały zaplanowane z myślą o bezpieczeństwie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

      Od środy rozpoczynamy naukę w szkole. Klasy będą mieć lekcje w jednej sali (uczniowie będą wychodzić tylko na lekcje informatyki i zajęcia wychowania fizycznego). Prosimy Rodziców o systematyczne sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym i na stronie naszej szkoły.

      Zasady obowiązujące podczas inauguracji roku szkolnego 1 września 2020 r. 
       

      • Pamiętamy o zasłanianiu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu
       do szkoły.
      • Maseczki zdejmujemy po wejściu do sali lekcyjnej.
      • Pamiętamy o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu (odległości) od innych osób przebywających w szkole. 
      • Unikamy tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą  przed rozpoczęciem spotkania  oraz po jego zakończeniu.
      • Po skończonych spotkaniach z wychowawcami udajemy się tymi samymi ciągami komunikacyjnymi do wyjścia.

      Do zobaczenia.

      Dyrektor i Nauczyciele SP im. 1PSP AK w Gaboniu

      10_zasad_-_uczen.jpg

      rodzce_wskazowki.jpg

    • Obiad w szkole - finansowany z OPS
     • Obiad w szkole - finansowany z OPS

     • O dożywianie dzieci w szkołach od września 2020 r. rodzice mogą się już starać od początku sierpnia 2020 r. w OPS. Warto wiedzieć, że rodzice mogą sami wykupić obiady u organizatora dożywiania, chociażby ze środków Programu 500+. Niemniej rodziny mniej zamożne mogą ubiegać się o dożywianie swoich dzieci finansowane ze środków publicznych. Obowiązuje tutaj kryterium dochodowe t. j. pułap poniżej 792 zł netto na osobę w rodzinie. Dochody są liczone z poprzedniego miesiąca od złożenia wniosku o dożywianie. Najczęściej występujące dochody to:
      - zatrudnienie (wymagane zaświadczenie od pracodawcy)
      - renty/emerytury (wymagane bieżące decyzje z ZUS lub KRUSu albo odcinki wypłat lub zaświadczenia)
      - z gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha (wymagany nakaz płatniczy)
      - z działalności gospodarczej (zwykłe warunki - wymagane zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok poprzedni, w przypadku ryczałtu - wymagane oświadczenie o dochodach za poprzedni miesiąc).

      Więcej informacji można uzyskać na stronie OPS w Starym Sączu
      Finansowanie obiadów z OPS
      lub pod numerem telefonu:

      OPS Stary Sącz - 18 446 20 70 lub 18 547 61 40

      OPS Łącko - 18 414 07 31 lub 18 414 07 32

    • KONIEC NAUKI, POCZĄTEK WAKACJI
     • KONIEC NAUKI, POCZĄTEK WAKACJI

     • Dotarliśmy do końca roku szkolnego 2019/2020. W związku z tym chcielibyśmy podziękować za wytrwałą pracę w nowych, często wymagających okolicznościach, zarówno uczniom, jak i nauczycielom i rodzicom. Zaangażowaniem i konsekwencją przyczyniliśmy się do ciągłości procesu dydaktycznego w zmienionych warunkach i możemy śmiało powiedzieć, że ten rok szkolny kończy się dla nas poczuciem satysfakcji z osiągniętych wyników.

      Życzymy wszystkim miłych, radosnych i bezpiecznych wakacji!

    • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

     •  

      Harmonogram zakończenia roku szkolnego:

      - msza o godz. 8.00,

      - wyjście klasami w ustalonym porządku pod opieką wychowawcy (dokładne wytyczne zostaną przesłane przez dziennik elektroniczny - Librus),

      - wejście do szkoły przypisanym dla klasy wejściem, dezynfekcja rąk,

      - spotkanie z wychowawcą w wyznaczonej sali.

      Prosimy pamiętać o środkach ostrożności: odpowiednim odstępie, maseczce, rękawiczkach.

      Do zobaczenia!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • szkolagabon@gmail.com
   • (0-prefix)18 446 32 60
   • Gaboń 67 33-388 Gołkowice
 • Galeria zdjęć

   brak danych