Statut Szkoły Program wychowawczo - profilaktyczny 2019/2020 Wymagania śródroczne i roczne 2020/2021 Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020 Porcedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Dokumenty Szkoły

Wymagania śródroczne i roczne 2020/2021

Wymagania na ocenę śródroczną i roczną z edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Wymagania_dla_klasy_I_na_ocene_srodroczna.pdf

Wymagania_dla_klasy_I_na_ocene_roczna.pdf

język angielski - Klasa_I.pdf

 

 

Wymagania na ocenę śródroczną i roczną z edukacji wczesnoszkolnej w klasie II

Wymagania_dla_klasy_II_na_ocene_srodroczna.pdf

Wymagania_dla_klasy_II_na_ocene_roczna.pdf

język angielski - Klasa_II.pdf


Wymagania na ocenę śródroczną i roczną z edukacji wczesnoszkolnej w klasie III

 

Wymagania_z_edukacji_na_ocene_srodroczna__dla_klasy_III.pdf

Wymagania_dla_klasy_III_na_ocene_roczna.pdf

język angielski - Klasa_III.pdf


Kryteria ocen z zachowania w klasach I-III

Kryteria_oceny__zachowania_w_klasach_I-III.pdf
 

Wymagania śródroczne i roczne w roku szkolnym 2018/2019 w klasach 4 - 8 w Szkole Podstawowej
im. 1 PSP AK w Gaboniu

Przedmiot                 Klasa                     
  Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa7 Klasa 8
Język polski wym.j.pol.4.pdf wym.j.pol.kl.5.pdf wym.edu._kl.6-_j.pol._pdf. wym.j.pol.7.pdf  
Język angielski wym.ang._4.pdf wym.ang_5.pdf wym.ang._6.pdf wymagania_j.ang_kl._7.pdf wym._j.ang.kl.8.pdf
Język niemiecki          
Matematyka wym._mat.4.pdf wym._mat.5.pdf wym._mat.6_.pdf wym._mat7_.pdf  
Fizyka       wym.fiz.7.pdf  
Chemia       wym.chem.7.pdf  
Biologia       wym.biol.7.pdf  
Przyroda wym.przyr.4.pdf wym.przyr.5.pdf wym.przyr.6.pdf    
Historia    wym.hist._5.pdf wym.hist._6.pdf    
Geografia       wym.geog.7.pdf  
Plastyka wym.plast..pdf        
Informatyka / Zajęcia komputerowe     Zaj.komp._klasa_6.pdf wym.info.7.pdf  
Wychowanie fizyczne          
Technika   Wym._tech._5.pdf Wym.tech._6.pdf    
Muzyka Wym.muz._4_kl._pdf Wym.muz._5_kl._pdf Wym.muz._6_kl._pdf    
Wos          

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
    Gaboń 67
    33-388 Gołkowice

  • (0-prefix)18 446 32 60

Galeria zdjęć