Konkursy szkolne Konkursy pozaszkolne WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NA STOKU Konkurs języka angielskiego - The Leader Konkurs "Czas na zdrowie" Konkurs " 25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni" ,,Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa''

Konkursy

Konkursy szkolne

 


DZIEŃ KRAJOBRAZU W NASZEJ SZKOLE

Dnia 20 października 2017 roku - z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - po raz drugi odbędzie się w naszym kraju Dzień Krajobrazu - święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu w 2017 r. jest Nauka o krajobrazie. W związku z tym, że  otaczająca nas przestrzeń pełni bardzo dużą rolę w życiu człowieka nie tylko możemy, ale wręcz powinniśmy brać aktywny udział w procesach planowania i kształtowania krajobrazu. Mamy możliwość podejmowania inicjatyw związanych z kształtowaniem i ochroną otaczającego nas krajobrazu. To my mamy wpływ na to jak będziemy się czuli w naszym otoczeniu i jaki krajobraz zostawimy przyszłym pokoleniom.

(źródło:  https://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu) .

Regulamin konkursu dla uczniów Szkoły Podstawowej

w Gaboniu (klasy I- III i IV- VII )

organizowanego w związku obchodami Dnia Krajobrazu

 

Cele konkursu:

- poznanie walorów krajobrazu naturalnego

- propagowanie wiedzy przyrodniczej dostrzeganiu zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem (elementy krajobrazu przekształconego)

- wychowanie dzieci w poszanowaniu otaczającego środowiska kształtowanie postaw proekologicznych.

Uczestnicy

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I- VII w dwóch kategoriach wiekowych: I – III i IV – VII.

Zadania do wykonania

W konkursie oceniane będą następujące zadania:

 1. Plakat „Eko- krajobraz”
 2. Zbiórka makulatury
 3.  Zbiórka baterii

 

Termin wykonania zadań:

Plakat należy wykonać na lekcji plastyki w tygodniu 16- 20 październik. Każda klasa oddaje jeden plakat. Prace należy złożyć u Pani  

Lucyny Krzak  lub w pokoju nauczycielskim

► Zbiórka makulatury 16 – 20 październik

► Zbiórka baterii 16 – 20 październik  Baterie należy składać u Pani Lucyny Krzak w woreczkach podpisanych imieniem i nazwiskiem ucznia  lub w pokoju nauczycielskim

Zasady oceny zadań:

PLAKAT:

Wykonujemy na kartonie formatu 100 cm x 70 cm.

Technika wykonania plakatu jest dowolna: rysunek, malarstwo, wydzieranka lub forma przestrzenna.

Każdy zgłoszony do konkursu plakat powinien zawierać wypisane na odwrocie informacje: tytuł, klasa.

Kryteria oceny plakatów:

Komisja Konkursowa, oceniając prace uczniów, weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 1. zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem – jasność przekazu (1-3 p.)

 2. wymiary plakatu 100 -70 (1-3p.)

 3. oryginalność, atrakcyjność ujęcia tematu (1- 3 p.)

 4. gramatyka – pisownia (1- 3 p.)

 5. grafika , kompozycja (1- 3 p.)

Plakat ocenia komisja w składzie: dyrektor Elżbieta Kruczek, Sylwia Kotas, Wiesława Pajor.

MAKULATURA:

Klasa, która zbierze najwięcej kg makulatury 25 pkt, drugie miejsce 20 pkt, trzecie 15 pkt. Kolejne miejsca odpowiednio 13p, 11p, 9 p, …

BATERIE:

Klasa, która zbierze najwięcej sztuk baterii- 25 pkt, drugie miejsce 20 pkt, trzecie 15 pkt. Kolejne miejsca odpowiednio 13p, 11p, 9 p, …

Podsumowanie wyników konkursu.

O wygranej w konkursie decyduje suma zdobytych punktów za trzy w/w zadania. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na apelu dnia 23 października. Nagrodą dla klasy, która zwycięży (IV- VII) będzie do wyboru dzień bez pytania lub spacer po najbliższej okolicy, natomiast dla zwycięzców w grupie I- III słodka niespodzianka. Ponadto każdy uczeń, który odda jednorazowo powyżej 30 baterii lub 5 kg makulatury otrzyma uwagę pozytywną z zachowania.

Wychowawcy proszeni są o to, by w tygodniu poprzedzającym akcję konkursową, podczas zajęć z wychowawcą przedstawić uczniom formy i metody podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska, a tym samy krajobrazu ( segregacja śmieci, recycling, alternatywne źródła energii itp.)

 

Życzymy powodzenia !!!

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
  Gaboń 67
  33-388 Gołkowice

 • (0-prefix)18 446 32 60

Galeria zdjęć