• Bezpieczne Ferie

  Bezpieczne Ferie

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej poradnik bezpiecznego wypoczynku, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl

  Wszystkim życzymy udanych i bezpiecznych ferii zimowych.

 • Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej

  Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej

  10. 01. 2019 r. w Szkole Podstawowej im. 1 PSP AK w Gaboniu  odbyła się uroczystość  oddania do użytku nowej   sali gimnastycznej. Od wielu już pokoleń społeczność tej wiejskiej szkoły oczekiwała tej inwestycji.

   Dyrektor szkoły Pani Elżbieta Kruczek wraz z nauczycielami prowadzącymi powitała zaproszonych gości. Byli to: poseł na Sejm Jan Duda, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer , Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu Dariusz Leśniak, radni powiatowi Ewa Zielińska i Edward Ciągło, sołtys Gabonia Halina Dara, radni obecnej i przeszłej kadencji,  burmistrzowie Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki, kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji i pracownicy referatu, dyrektor PiMG Biblioteki Maria Sosin, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Poseł Na Sejm RP Arkadiusz Mularczyk,  Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski,  Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski  przesłali listy gratulacyjne, które zostały odczytane.

  Świętowanie rozpoczęło się Mszą Św., po której w części oficjalnej dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia obiektu.  Przemówienia okolicznościowe wygłosili Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek, dyrektor szkoły oraz wielu zaproszonych gości. Głos zabrała również Małopolski Wicekurator Oświaty Pani Halina Cimer, która gratulowała gospodarzom tak wspaniałego obiektu oraz rodzinnej, przyjaznej dzieciom atmosfery.

  Kolejną część uroczystości wypełnił: program artystyczny Sportowa baśń o współczesnym Kopciuszku, podziękowania i noworoczne życzenia.

  Całkowity koszt budowy sali gimnastycznej wyniósł 2 119 139 zł. Połowę środków pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a pozostała kwota pochodziła z budżetu Gminy Stary Sącz. To jest inwestycja w przyszłość – mówiła dyrektor szkoły – będzie służyć lepszym wynikom sportowym, wartościom oraz integracji społeczności Gabonia.

   

   

 • Tradycja Świąt Bożego Narodzenia - oczami dzieci

  Uczniowie klas I-IV z naszej szkoły przystąpili do konkursu "Tradycja Świąt Bożego Narodzenia - oczami dzieci", zorganizowanego w ramach projektu pt. "Rozwijamy wspólne działanie - upowszechniając tradycje", współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego.Honorowy Patronat nad Konkursem objął Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek.

  Uczniowie w klasach wykonywali wspólne ozdoby świąteczne. Powstałe prace zostały odwiezione do siedziby Fundacji Rozwoju Sądeczyzny w Starym Sączu. Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd całej klasy do fabryki bombek ARMAR w Bębłnie i udział w warsztatach ręcznie malowanych bombek oraz słodycze dla wszystkich klas.

 • Czyste powietrze - czysta sprawa.

  Czyste powietrze - czysta sprawa.

  16 listopada uczniowie klasy trzeciej uczestniczyli w projekcie edukacyjnym "Czyste powietrze - czysta sprawa". Zajęcia przeprowadzone zostały przez wolontariuszy z Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA z Nowego Sącza. 

  Poprzez ciekawe zabawy i ćwiczenia, uczniowie pogłębili i usystematyzowali swoją wiedzę na tamat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i życia ludzi i przyrody. Poszeżali takż wiedzę na temat sposobów zapobiegania powstawania smogu oraz dbania o czystośc otaczającej nas przyrody.

  Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, wykazując duże zainteresowanie i aktywność. 

  Na zakończenie zajęć każdy uczeń otzrymał znaczek "Ambasador czystego powietrza" a klasa zdobyła dyplom za wzorowe uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych.

  art. Józefa Wnęk

 • 7 . Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej i Niepodległościowej  w Starym Sączu

  7 . Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej i Niepodległościowej  w Starym Sączu

  Miło nam poinformować, że uczennice z naszej szkoły w składzie:  Kinga Kurowska, Emilia Stępka, Anna Dara, Magdalena Adamczyk, Sandra Rams, Karolina Pasoń, Ewelina Pasoń,  Weronika Janeczek, Karolina Czyżycka, Dagmara Rams, Aurelia Pogwizd, Wiktoria Kurzeja, zajęły III miejsce w kategorii dzieci starsze, w 7 Międzyszkolnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Niepodległościowej w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Dziewczęta przepięknie wykonały dwie pieśni :   „My,  Pierwsza Brygada” i „Wojenko, wojenko”.  W kategorii: dzieci młodsze naszą szkołę reprezentował uczeń klasy III  Damian Janeczek, który również swoim występem zachwycił publiczność. Wszystkim uczestnikom  i ich opiekunom:  Pani  Halinie Cabała, Pani  Lucynie Krzak i Panu Markowi Wastag  serdecznie gratulujemy.

 • Gminne obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości

  Gminne obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości

  W dniu 11 listopada delegacja naszej szkoły brała udział w gminnych obchodach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się pod budynkiem kina Sokół, skąd wszyscy uczestnicy pomaszerowali na straosądecki rynek, na którym odśpiewano hymn państwowy po którym odbyła się uroczysta msza św.  Nastepnie udaliśmy się na nowy cmentarz gdzie odczytany został Apel Poległych po którym  poszczególne delegacje złożyły pamiątkowe wiązanki. 

  art. Piotr Wańczyk

 • Koncert  Z pieśnią przez dzieje Polski

  Koncert  Z pieśnią przez dzieje Polski

  8 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej im. 1PSP AK w Gaboniu, społeczność wsi połączyła się we wspólnym przedsięwzięciu śpiewania i słuchania pieśni patriotycznych  - z okazji setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wokalny koncert został przygotowany wraz z uczniami szkoły przez: Lucynę Krzak, Halinę Cabałę, Zofię Florek oraz Marka Wastaga. Można było usłyszeć śpiew zespołowy oraz solowy, którego przedstawicielami byli uczniowie: Sandra Rams, Weronika Janeczek, Damian Janeczek. Zaszczyciła nas również występem Pani Agnieszka Sychowska.

  Sztandarowym hasłem uroczystości Z pieśnią przez dzieje Polski zebrani zostali włączeni w krąg pieśni ojczystej, która od wieków towarzyszyła ludziom w chwilach radosnych, a także w momentach dramatycznych jako krzepiący na duchu i kojący ból pocieszyciel. Śpiew przekazywany z pokolenia na pokolenie jest świadectwem historii i sprawdzianem tożsamości narodowej mieszkańców  kraju. Polska pieśń jednoczyła i umacniała rodziny, stawała się zawołaniem bojowym, dodając sił żołnierzom i powstańcom oraz rozpalała miłość do Ojczyzny, dlatego w czasach zaborów i okupacji była zakazana, a za jej wykonywanie surowo karano.

  Pieśń patriotyczna, symbolizująca jedność i odrębność narodu oraz formę społecznej manifestacji uczuć, powstawała w różnych okresach naszych dziejów. Znajdowała wyraz w śpiewach na cześć Boga, świętych, sławnych miejsc kultu bądź w śpiewie świeckim, opiewając niezwykłe czyny władców i bohaterów lub upamiętniającym wielkie wydarzenia związane z obroną wolności, niepodległości czy zachowaniem najcenniejszych dóbr kultury i tradycji narodowej.

  Śpiewanie pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów naszej szkoły miało niepowtarzalny charakter.

                                                                                                                               art. Janina Pelc

 • Akcja „Rekord dla Niepodległej”

  Akcja „Rekord dla Niepodległej”

  Nasza szkoła włączy się do akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewamy 4-zwrotkowy hymn narodowy.

 • Dzień Papieski

  Dzień Papieski

  7 listopada w naszej szkole odbył się Dzień Papieski z racji imienin Jana Pawła II. W tym dniu dominowały kolory biało żółte. Uczniowie oglądali filmy o naszym papieżu a póżniej sprzedawali "Papieskie kremówki". Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na paczki mikołajkowe dla osób niepełnosprawnych w naszej mmiejscowości. Akcja ta została przeprowadzona przez Szkolne Koło Caritas oraz Samorząd Uczniowski.

  Dziękujemy Darczyńcom za upieczenie pysznych kremówek.

   art. Halina Cabała

 • Uroczystości odsłonięcia pamiątkowych tablic w Nowym Sączu.

  Uroczystości odsłonięcia pamiątkowych tablic w Nowym Sączu.

  31 października 2018 r. Pani Dyrektor Elżbieta Kruczek, Pan Piotr Wańczyk oraz uczniowie  ze sztandarem szkoły:  Justyna Pierzchała, Martyna Zielińska, Jacek Łatka, uczestniczyli w uroczystościach  odsłonięcia odtworzonych tablic z nazwiskami żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich poległych w walkach  o odzyskanie niepodległości w latach 1918 – 1920.  Uroczystości  rozpoczęły się Mszą  św. w kościele pw. św. Kazimierza  w Nowym Sączu. Następnie przemaszerowano pod Zamek Królewski ( Baszta Kowalska). Po okolicznościowych przemówieniach, uroczystym odsłonięciu tablic, Apelu Poległych złożono wiązanki kwiatów pod pamiątkowymi tablicami. Uroczystości miały doniosły, patriotyczny charakter.

  art. Dyr. Elżbieta Kruczek

 • Dzień Nauczyciela

  Dzień Nauczyciela

  15 października 2018 roku w naszej szkole odbyła sie akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W części artystycznej uczniowie z klasy trzeciej śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowania i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów oraz obdarowali wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły symbolicznym kwiatkiem. W dalszej części przedstawiciele uczniówz klas IV-VIII przygotowali scenke z życia szkoły. Scenariusz jej został napisany przez uczennicę klasy siódmej Aleksandrę Pogwizd. Na zakończenie wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły wręczyli drobne upominki, które zostały własnoręcznie przez nich wykonane. Następnie głos zabrała Pani dyrektor Elżbieta Kruczek, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia oraz wręczyła Nagrody Dyrektora.

  art. Wanda Janik

 • Ślubowanie klasy I

  Ślubowanie klasy I

  Poniedziałek 15 października 2018 roku, był bardzo ważnym dniem dla wszystkich uczniów klasy pierwszej w naszej szkole. Tego dnia odbyła się uroczystość przyjęcia pierwszoklasistów do grona społeczności uczniowskiej. 

  Najpierw uczniowie przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności i udowodnili wszystkim zebranym, że są gotowi do wstapienia w poczet uczniów Szkoły i godnie ją reprezentować. 

  Po zakończeniu części artystycznej, złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów. 

  Na pamiątkę uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy, od uczniów klasy drugiej miłe maskotki, a od rodziców słodką niespodziankę.

  Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

  Ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie pierwszoklasistom w pamięci.

  art. Wanda Janik

 • Zwiedzamy Indie  z podróżnikiem - Maciejem Krasem

  Zwiedzamy Indie  z podróżnikiem - Maciejem Krasem

  2 października 2018 roku w naszej szkole miało miejsce kolejne Spotkanie z podróżnikiem –  Maciejem Krasem. Tym razem obiektem naszego zainteresowania były Indie. Mężczyzna ten relacjonował swoją podróż z przyjaciółmi, a swoje wspomnienia uzupełniał prezentacja multimedialną.

  Pierwszą atrakcją był Bombaj, który  jest uważany za gospodarczą stolicę Indii. Występuje tam przeludnienie, niedobór mieszkań i zwiększenie poziomu zanieczyszczeń. O ubóstwie wielu mieszkańców miasta świadczy istnienie slumsów, które należą do największych w IndiachBombaj jest najbardziej liberalnym miastem Indii. Odbywa się tu wiele barwnych festiwali, festynów i świąt. W Bombaju mieszają się religie z całej Azji Południowej. Używaną walutą są rupie indyjskie. Zabytki Bombaju są świadectwem zawikłanej historii tego miasta. Do najbardziej znanych należą: Brama Indii – łuk o wysokości 26 m (1915-24) – największa atrakcja turystyczna i miejsce spotkań; główny dworzec kolejowy Bombaju z końca XIX wieku, Poczta Główna (1904-13) z czarnego bazaltu, żółtych kamieni Kurla i białych kamieni z Dhrangdy, Regal Cinema – jedno z najstarszych kin w Bombaju, otwarte w 1933 r.;

              Później naszą uwagę zajęło Waranasi – najświętsze miasto indyjskie w stanie Uttar Pradesh , liczące ponad 3 mln mieszkańców. Stanowi ono ważny ośrodek kultu wyznawców hinduizmu i buddyzmu . Miejsce znane jest z rytualnych kąpieli w świętej rzece Ganges. Oglądaliśmy Plac Mahal i Różowy Pałac Wiatru.

           Ostatnim zwiedzanym przez nas miejscem była pustynia Thar - położona w zachodnich Indiach oraz południowo-wschodnim Pakistanie. Jej powierzchnia wynosi 238 700 km². Atrakcją tego miejsca były wielbłądy i piaszczyste krajobrazy.

  Spotkanie przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze. Oprócz zgłębiania walorów poznawczych tego miejsca – zebrani mogli liczyć na dobry żart prowadzącego podróżnika i przednią zabawę.

                                                                                    art. Janina Pelc

 • NARODOWE CZYTANIE W GABONIU

  NARODOWE CZYTANIE W GABONIU

  W poniedziałek 1 października nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”.  W tym roku przedstawiliśmy fragmenty „Przedwiośnia” S. Żeromskiego. Odbiorcami były klasy IV-VIII. W przedsięwzięcie zaangażowały się uczennice z klasy VI i VII : Weronika Janeczek, Magdalena Oleksy, Gabriela Bieryt, Marlena Niemiec. Do grona dołączyła Pani Dyrektor, Elżbieta Kruczek, która ożywiła publiczność swoją interpretacją.

  Nie zapomnieliśmy również o młodszych klasach- dla nich uczniowie klasy z IV przygotowali „Legendę o Czechu, Lechu i Rusie”. Tekst przeczytali: Natalia Godoń, Olivia Głębocka, Natalia Stawiarska, Jakub Stępka, Dawid Pierzchała i Krystian Zieliński.

  Akcja spotkała się z zainteresowaniem społeczności uczniowskiej, co nas bardzo cieszy. Zapraszamy za rok!

  art. Iwona Łukasik

 • Małopolska Noc naukowców 2018

  Małopolska Noc naukowców 2018

  28 września grupa uczniów  z klasy VII i VIII naszej szkoły uczestniczyła w bezpłatnych atrakcjach oferowanych przez krakowskie uczelnie wyższe w ramach ,,Małopolskiej Nocy naukowców 2018". 
              Młodzież rozpoczęła swą  podróż edukacyjną od zwiedzania pracowni Instytutu Fizyki Jądrowej Państwowej Akademii Nauk,  min. pracowni wzrostu monokryształów, laboratorium ekspertyz radiometrycznych oraz centrum cyklotronowe Bronowice. Następnie uczestniczyli oni w pokazach doświadczeń pt. ,,Triki fizyki". Po zmroku wzięli udział w grze terenowej : ,,Naukowe Podchody". Uczestnicy zostali wyposarzeni w mapę IFJ PAN, która pozwoliła im na dotarcie do zadań konkursowych. Gra ta utrzymana w konwekcji ,,gry miejskiej" osnuta wokół praw i zjawisk fizycznych spotykanych codziennym życiu dostarczyła młodzieży wielu emocji, odkryć i dobrej zabawy, a rozwiązane zadania wyłoniły zwycięzców, na których czekały nagrody.
                Kolejnym przystankiem w zdobyciu wiedzy przyrodniczej była Politechnika Krakowska, gdzie młodzież wzięła udział w godzinnych pokazach imponujących eksperymentów chemicznych pt.,,Ekstremalne ścieżki". Pobudzeni licznymi wybuchami, udali się do ,,laboratorium czterech żywiołów", gdzie mogli uczestniczyć w prowadzonych eksperymentach. 
                Młodzi ,,Naukowcy" swą noc zakończyli w Centrum Kina Kijów podczas nocnej emisji filmu ,,Człowiek, który zabił Don Kichota".

  art. Sylwia Kotas

 • Święto Szkoły

  Święto Szkoły

  Tym razem święto patrona naszej szkoły uczciliśmy patriotyczną wieczornicą.  Po uroczystej mszy świętej złożyliśmy ukłon przed tablicą pamiątkową 1 PSP Armii Krajowej. Dalsza część uroczystości odbywała się w blasku płonących ognisk. Starsi uczniowie przygotowali anegdoty i wiersze przywołujące bohaterów II wojny światowej. Wkrótce rozległy się słowa piosenek żołnierskich przy akompaniamencie niezastąpionej Madzi. Młodsze dzieci z ciekawością oglądały patriotyczne filmiki.  Dużym zainteresowaniem cieszyła się  prezentacja „Gaboń dawniej i dziś” wykonana przez uczniów klasy ósmej. W powietrzu unosiła się woń pieczonych kiełbasek, słychać było w tle patriotyczne nutki. Uroczystość udało się zorganizować dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców. Dziękujemy.

  art. Maria Zaryczny

 • Wycieczka do Oświęcimia - 20.09.2018r.

  Wycieczka do Oświęcimia - 20.09.2018r.

  Wycieczka inna niż wszystkie, pełna milczenia, zadumy.  Wyjechaliśmy radośni, roześmiani, wyluzowani. Dotarliśmy zrelaksowani do Oświęcimia. Zderzenie dwóch światów. „Arbeit macht frei”- szyderczo krzyczał napis. Dalej- każdy wie. Stąpaliśmy po ziemi świętej. Jeszcze Brzezinka- Brama Śmierci, rampa, baraki… „Ludzie ludziom zgotowali ten los”.  Nie wolno zapomnieć, nie wolno…

  Kolejny etap wycieczki: Wadowice- perełka człowieczeństwa. Powraca uśmiech, radosny rozgardiasz, żarty. Zasłuchaliśmy się w słowa św. Jana Pawła II. Jak dobrze usłyszeć Człowieka.                                                                       

                                                                                                         art. Maria Zaryczny

 • Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską – Rydel

  Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską – Rydel

  Dnia 19.09.2018r. w Bibliotece Publicznej w Gołkowicach odbyło się spotkanie czytelnicze z panią Anną  Czerwińską – Rydel. Uczniowie klasy siódmej wybrali się więc na nie z opiekunami, aby wkroczyć w świat książek biograficznych.

  W bibliotece razem z panią autorką pojawił się również gość specjalny – przepiękny pies pisarki – Muza.  W czasie spotkania  uczniowie poszerzyli  temat II Wojny Światowej, a konkretnie wysłuchali historii o patronce roku 2018 – Irenie Sendlerowej. Kobieta ta  „w obliczu śmierci wielu ludzi - nie pozostała obojętna”- mówi pani Anna. Patronka bowiem na początku swojej działalności pracowała w ośrodku pomocy społecznej. Jednak gdy III Rzesza wydała dekret mówiący o zakończeniu dofinansowywania Żydów przez ośrodek, całkowicie oddała się wspieraniu  ludzi w getcie, nawet jeżeli  było to zupełnie nielegalne. Zdobyła fałszywe dokumenty i w przebraniu pielęgniarki oraz pod pseudonimem „siostra Jolanta”, wchodziła do getta i niosła ludziom pomoc – zarówno materialną  jak i tą podnoszącą na duchu. Dodam jeszcze, że spotkanie było niezwykle ciekawe i przebiegło w spokojnej atmosferze.

  art.  Aleksandra Pogwizd     ucz. kl. VII      

 • "Kolorowy świat i ja"

  "Kolorowy świat i ja"

  W klasie drugiej rozpoczęto cykl zajęć kreatywnych zgodnie z opracowanym programem " Kolorowy świat i ja". Zajęcia poświęcone są wspieraniu, rozwijaniu oraz stymulacji kreatywnej twórczości uczniów. Realizacja działań dokonuje się w oparciu o metody polegające na praktycznych działaniach dzieci.

  Tematyka pierwszych zajęć "Mały podróżnik wraca do domu". Uczniowie prezentują skonstruowany według własnego pomysłu pociąg, który został wykonany z surowców wtórnych.

  prace dzieci dostępne są po kliknięci linka -

  1. Mały podróżnik wraca do domu

  2.Elaboracja - zmiana początkowego kształtu przedmiotu.

  3. Mozaika - tajemniczy ogród

   

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/1019 w Szkole Podstawowej w Gaboniu

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/1019 w Szkole Podstawowej w Gaboniu

  3 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Gaboniu, jak większość uczniów w całej  Polsce rozpoczęli kolejny rok szkolny. Inaugurację roku szkolnego 2018/19 rozpoczęto  od uczestnictwa w uroczystej mszy św. W kościele parafialnym w Gaboniu. W budynku szkoły, uczniów, rodziców oraz nauczycieli powitała Pani Dyrektor. Wszyscy  zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć ofiar II Wojny Światowej .

  Następnie uczniowie klasy piątej przedstawili krótki program artystyczny. W rytm słów piosenki  Zdzisławy Sośnickiej : ,,Żegnaj lato na rok …” pożegnali wakacje, czas beztroski , przygód i błogich wspomnień. Kapitan w osobie przewodniczącego szkoły zaprosił ich na pokład statku wypływającego na niezgłębiony ocean nauki  w celu zdobywania wiedzy, pogłębiania umiejętności i poszerzania nowych horyzontów.

  art. Maria Zaryczny

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
  Gaboń 67
  33-388 Gołkowice

 • (0-prefix)18 446 32 60

Galeria zdjęć