• Regulamin Biblioteki

    • Regulamin biblioteki szkonej

      

     yes z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły.

     yes korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

     yes wypożyczone książki należy szanować.

     yes czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.

     yes nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.

     yes jednorazowo można wypożyczyć 5 książek, na 2 tygodnie.

     yes jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.

     yes przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.

     yes czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz.

     yes pod koniec roku szkolnego rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych książek i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego przez bibliotekarza terminu zwrotu.

     yes w bibliotece obowiązuje cisza.

     yes każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem biblioteki.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • (0-prefix)18 446 32 60
   • Gaboń 67 33-388 Gołkowice 33-388 Gaboń Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych