• Szanowni Rodzice

     Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku, 26 kwietnia uczniowie w klasach I-III m.in. naszego województwa będą mieć lekcje w systemie hybrydowym.

     Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, czyli zajęcia online odbywające się zgodnie z planem lekcji za pomocą platformy TEAMS.

     System tzw. hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizuje te zajęcia stacjonarnie w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     Kierując się wytycznymi MEiN informuję, że w naszej szkole nauka odbywać się będzie w podziale na klasy .

     W dniach 26 – 30 kwietnia obowiązuje przesłany przez wychowawców klas harmonogram zajęć:

     Klasa

     Poniedziałek 26.04.2012

     Wtorek

     27.04.2012

     Środa

     28.04.2012

     Czwartek

     29.04.2012

     Piątek

     30.04.2012

     Klasa I

     Zajęcia stacjonarne na terenie szkoły

     Zajęcia zdalnie za pomocą platformy Teams

     Zajęcia stacjonarne na terenie szkoły

     Zajęcia zdalnie za pomocą platformy Teams

     Zajęcia stacjonarne na terenie szkoły

     Klasa II

     Zajęcia stacjonarne na terenie szkoły

     Zajęcia zdalnie za pomocą platformy Teams

     Zajęcia stacjonarne na terenie szkoły

     Zajęcia zdalnie za pomocą platformy Teams

     Zajęcia stacjonarne na terenie szkoły

     Klasa III

     Zajęcia zdalnie za pomocą platformy Teams

     Zajęcia stacjonarne na terenie szkoły

     Zajęcia zdalnie za pomocą platformy Teams

     Zajęcia stacjonarne na terenie szkoły

     Zajęcia zdalnie za pomocą platformy Teams

      

     Kształcenie zdalne, o którym mowa wyżej odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu w sprawie organizacji i realizacji zadań szkoły
     z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     Jednocześnie przewiduje się, że świetlica będzie funkcjonowała dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia stacjonarnie na terenie szkoły, o ile rodzice zawnioskują do wychowawcy klasy o objęcie ich dzieci opieką.

     Z powodu nieokreślonej i niepewnej liczby obecnych dzieci w szkole w pierwszym tygodniu nauki w systemie hybrydowym jak i nie chcąc narażać Państwa na dodatkowe koszty z racji końca miesiąca, w najbliższym tygodniu nie będzie obiadów, których wydawanie rozpocznie się od 4 maja.

     Jeżeli chodzi o wejścia (wyjścia) do szkoły, to klasy  wchodzą tym samym wejściem co wcześniej – czyli wejściem głównym do szkoły

     Noszenie maseczek na terenie szkoły, dezynfekcja rąk odbywa się na znanych
     i obowiązujących wcześniej zasadach. Proszę tym samym o zapewnienie dzieciom maseczek.

     W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem wychowawców.

     Z wyrazami szacunku

     Dyrektor szkoły – Piotr Wańczyk

     Wytyczne_MEN__GIS__Sanepid.docx

     Wytyczne_MEN__GIS__Sanepid.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • (0-prefix)18 446 32 60
   • Gaboń 67 33-388 Gołkowice
 • Galeria zdjęć

   brak danych