• Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

    •  

      

      

     1. Opiekunem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest nauczyciel bibliotekarz.
     2. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
     3. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
     4. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.
     5. Za zgodą opiekuna przy jednym stanowisku mogą pracować dwie osoby.
     6. Czas pracy uczniów przy komputerze ustala opiekun pracowni.
     7. Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.
     8. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
     9. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
     10. Dyskietka przed użyciem musi być sprawdzona programem antywirusowym.
     11. Z nagrywarki CD - Rom może korzystać osoba, która uzyska zgodę opiekuna Centrum.
     12. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie bibliotekarz.
     13. W przypadku drukowania należy otrzymać zgodę opiekuna. Drukowanie uzależnione jest od ilości posiadanych materiałów drukarskich przez ICIM
     14. Zabrania się:

     • dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,
     • instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych (np. Tlen, Gadu-Gadu itp.),
     • wysyłania wiadomości tekstowych sms,
     • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,
     • korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,
     • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.

     15. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
     16. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
     17. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • (0-prefix)18 446 32 60
   • Gaboń 67 33-388 Gołkowice 33-388 Gaboń Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych