• Konkursy szkolne

    •  

      


     DZIEŃ ZIEMII W NASZEJ SZKOLE

                   Dnia 22 kwietnia obchodzimy święto naszej planety –powszechnie zwane DNIEM ZIEMI. W Ameryce święto to obchodzone jest od 1970 roku. Do Polski Dzień Ziemi trafił dopiero w 1990 roku. Od tej pory co roku jest obchodzony w całym kraju.

     Dzień Ziemi to oficjalne zjazdy, obrady,  konferencje, wiele miast organizuje festyny połączone z wykładami na temat ekologii, ale najlepszym sposobem świętowania jest zrobienie czegoś ekologicznego: pozbieranie  śmieci na trawniku na swoim osiedlu, oddanie  elektrośmieci do recyklingu, posadzenie drzewka, albo nauczenie kogoś segregowania śmieci. Każdy z nas może zrobić coś dobrego dla Ziemi.

      

     W związku z obchodami Dnia Ziemi w naszej szkole odbędzie się Międzyklasowy Konkurs Przyrodniczy

      „Czyste środowisko – najlepsze uzdrowisko”.

      

     Cele konkursu:

     • promowanie postaw i zachowań proekologicznych w społeczeństwie;
     • uświadamianie społeczeństwu i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi;
     • propagowanie wiedzy przyrodniczej;
     • promowanie akcji ekologicznych,
     • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska;
     •  propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska;
     • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody;
     • kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym;
     • dostrzeganie zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.

     Uczestnicy:

     Kategoria I – uczniowie klas 0 - III

     Kategoria II – uczniowie klas IV - VII

     Zadania do wykonania:

     Każda klasa przygotowuje zadania , które później podlegają  komisyjnej ocenie.

     Zadanie 1.

     Przygotowanie hasła ekologicznego związanego z tematyką konkursu.

     Zadanie 2.

                Przygotowanie plakatu ekologicznego pod hasłem:

     Klasy 0 – III : ,,Śmieci segregujesz – Ziemię ratujesz”

     Klasy IV-VII: ,,Energię oszczędzać trzeba – bo przecież prąd nie płynie z nieba”.

     Zadanie 3.

     Wykonanie stroju z materiałów będących odpadami, takich jak: papier, gazety, puszki, aluminium,  folie itp.

     Zadanie 4.

               Zbiórka zużytych baterii.

     Zadanie 5.

               Uczestnictwo w quizie ekologicznym.

     Terminy wykonania i zasady oceny zadań:

     HASŁO

     Należy dostarczyć do organizatora do dnia 16 kwietnia 2018 r.

     Technika wykonania hasła dowolna: papier, tkanina, baner.

     Ocenie podlega:

     1. zgodność hasła z tematem przewodnim (0-2 pkt)
     2. oryginalność, atrakcyjność ujęcia tematu (1- 2 p.)
     3. gramatyka – pisownia (1- 2 p.)
     4. grafika , kompozycja (1-2 p.)

      

     PLAKAT

     Należy dostarczyć do organizatora konkursu do dnia 16 kwietnia 2018 r.

     Uczniowie mogą wykonać plakat na lekcji wychowawczej.

     Technika wykonania plakatu jest dowolna: rysunek, malarstwo, wydzieranka lub forma przestrzenna.

     Każdy zgłoszony do konkursu plakat powinien zawierać wypisane na odwrocie informacje: tytuł, klasa.

     Kryteria oceny plakatów:

     Komisja Konkursowa, oceniając prace uczniów, weźmie pod uwagę następujące kryteria:

     1. zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem – jasność przekazu (1-2p.)
     2. wymiary plakatu 100 -70 (1-2p.)
     3. oryginalność, atrakcyjność ujęcia tematu (1- 2 p.)
     4. gramatyka – pisownia (1- 2 p.)
     5. grafika , kompozycja (1-2 p.)

     BATERIE

     Zbiórka baterii od 4 – 16 kwietnia 2018r. Baterie należy składać u Pani Sylwii Kotas, Lucyny Krzak lub w pokoju nauczycielskim w woreczkach podpisanych imieniem i nazwiskiem ucznia.

     Klasa, która zbierze najwięcej sztuk baterii-  10 pkt, drugie miejsce -9  pkt, trzecie -8 pkt. Kolejne miejsca odpowiednio 7, 6, 5 …

     QUIZ EKOLOGICZNY

     W quizie ekologicznym uczestniczy 3 przedstawicieli każdej klasy. Uczniowie konkurują w dwóch kategoriach wiekowych: 0 – III i IV – VI .

     Losują 6 pytań z puli jedno lub dwupunktowej obejmujących następujące zagadnienia:

     • Formy ochrony przyrody w Polsce,
     • Święta ekologiczne - Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Dzień bez Samochodu, Dni Czystości wód, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Dni Ochrony Przyrody, Dzień Krajobrazu.
     • Nauki biologiczne – ekologia, sozologia, ochrona przyrody, botanika, zoologia oraz patroni ekologów i myśliwych.
     •  Segregacja odpadów i pojęcia z nią związane - recykling, utylizacja, kolory pojemników na śmieci, kompost, odpady szkodliwe.
     •  Zanieczyszczenia środowiska - smog, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, dziura ozonowa, wypalanie traw.
     • Łańcuchy pokarmowe - kolejne ogniwa z wytłumaczeniem ( producenci, konsumenci, reducenci ) przykłady łańcuchów w różnych środowiskach.
     • Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce – Czarna, Czerwona i Zielona Księga gatunków.
     • Symbol LOP i Parków Narodowych Polski.
     • Alternatywne źródła energii,

     Zadania konkursowe ocenia komisja w składzie: Dyrektor, Sylwia Kotas, Lucyna Krzak, Wiesława Pajor

     Podsumowanie wyników konkursu.  

     Kulminacja obchodów Dnia Ziemi odbędzie się 23 kwietnia podczas szkolnego apelu ekologicznego, w trakcie którego przeprowadzony zostanie quiz ekologiczny oraz pokaz mody ekologicznej.

     O wygranej w konkursie decyduje suma zdobytych punktów za wszystkie w/w zadania. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w tym dniu podczas apelu.

     Wszyscy w tym dniu zakładają zielone stroje. Za zielony  ubiór uczestnicy mogą zdobyć dodatkowe punkty. Klasa, w której najwięcej uczniów przybędzie w zielonej garderobie – 3 pkt, kolejna – 2 pkt i trzecia pod względem ilości przebranych uczniów – 1 pkt.

      

     Na zakończenie obchodów Dnia Ziemi uczniowie udają się na sprzątanie okolic szkoły wg harmonogramu.

      

                                                                                                     POWODZENIA !!!

                                                                                                                Sylwia Kotas


     DZIEŃ KRAJOBRAZU W NASZEJ SZKOLE

     Dnia 20 października 2017 roku - z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - po raz drugi odbędzie się w naszym kraju Dzień Krajobrazu - święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu w 2017 r. jest Nauka o krajobrazie. W związku z tym, że  otaczająca nas przestrzeń pełni bardzo dużą rolę w życiu człowieka nie tylko możemy, ale wręcz powinniśmy brać aktywny udział w procesach planowania i kształtowania krajobrazu. Mamy możliwość podejmowania inicjatyw związanych z kształtowaniem i ochroną otaczającego nas krajobrazu. To my mamy wpływ na to jak będziemy się czuli w naszym otoczeniu i jaki krajobraz zostawimy przyszłym pokoleniom.

     (źródło:  https://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu) .

     Regulamin konkursu dla uczniów Szkoły Podstawowej

     w Gaboniu (klasy I- III i IV- VII )

     organizowanego w związku obchodami Dnia Krajobrazu

      

     Cele konkursu:

     - poznanie walorów krajobrazu naturalnego

     - propagowanie wiedzy przyrodniczej dostrzeganiu zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem (elementy krajobrazu przekształconego)

     - wychowanie dzieci w poszanowaniu otaczającego środowiska kształtowanie postaw proekologicznych.

     Uczestnicy

     Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I- VII w dwóch kategoriach wiekowych: I – III i IV – VII.

     Zadania do wykonania

     W konkursie oceniane będą następujące zadania:

     1. Plakat „Eko- krajobraz”
     2. Zbiórka makulatury
     3.  Zbiórka baterii

      

     Termin wykonania zadań:

     Plakat należy wykonać na lekcji plastyki w tygodniu 16- 20 październik. Każda klasa oddaje jeden plakat. Prace należy złożyć u Pani  

     Lucyny Krzak  lub w pokoju nauczycielskim

     ► Zbiórka makulatury 16 – 20 październik

     ► Zbiórka baterii 16 – 20 październik  Baterie należy składać u Pani Lucyny Krzak w woreczkach podpisanych imieniem i nazwiskiem ucznia  lub w pokoju nauczycielskim

     Zasady oceny zadań:

     PLAKAT:

     Wykonujemy na kartonie formatu 100 cm x 70 cm.

     Technika wykonania plakatu jest dowolna: rysunek, malarstwo, wydzieranka lub forma przestrzenna.

     Każdy zgłoszony do konkursu plakat powinien zawierać wypisane na odwrocie informacje: tytuł, klasa.

     Kryteria oceny plakatów:

     Komisja Konkursowa, oceniając prace uczniów, weźmie pod uwagę następujące kryteria:

     1. zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem – jasność przekazu (1-3 p.)

     2. wymiary plakatu 100 -70 (1-3p.)

     3. oryginalność, atrakcyjność ujęcia tematu (1- 3 p.)

     4. gramatyka – pisownia (1- 3 p.)

     5. grafika , kompozycja (1- 3 p.)

     Plakat ocenia komisja w składzie: dyrektor Elżbieta Kruczek, Sylwia Kotas, Wiesława Pajor.

     MAKULATURA:

     Klasa, która zbierze najwięcej kg makulatury 25 pkt, drugie miejsce 20 pkt, trzecie 15 pkt. Kolejne miejsca odpowiednio 13p, 11p, 9 p, …

     BATERIE:

     Klasa, która zbierze najwięcej sztuk baterii- 25 pkt, drugie miejsce 20 pkt, trzecie 15 pkt. Kolejne miejsca odpowiednio 13p, 11p, 9 p, …

     Podsumowanie wyników konkursu.

     O wygranej w konkursie decyduje suma zdobytych punktów za trzy w/w zadania. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na apelu dnia 23 października. Nagrodą dla klasy, która zwycięży (IV- VII) będzie do wyboru dzień bez pytania lub spacer po najbliższej okolicy, natomiast dla zwycięzców w grupie I- III słodka niespodzianka. Ponadto każdy uczeń, który odda jednorazowo powyżej 30 baterii lub 5 kg makulatury otrzyma uwagę pozytywną z zachowania.

     Wychowawcy proszeni są o to, by w tygodniu poprzedzającym akcję konkursową, podczas zajęć z wychowawcą przedstawić uczniom formy i metody podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska, a tym samy krajobrazu ( segregacja śmieci, recycling, alternatywne źródła energii itp.)

      

     Życzymy powodzenia !!!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • (0-prefix)18 446 32 60
   • Gaboń 67 33-388 Gołkowice 33-388 Gaboń Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych