• EFS

    •                                                             

      

         W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nasza szkoła otrzymała: 

     - 2006 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

     - 2007 Pracownię komputerową

      

     INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ (ICIM)

         W sierpniu 2006r. nasza biblioteka otrzymała INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Wyposażone zostało w cztery zestawy komputerowe z dostępem do Internetu oraz wielofunkcyjne urządzenie multimedialne. ICIM przeznaczone jest dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie mogą korzystać z komputerów, znajdujących się w centrum, w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej. Dzięki nim mogą wyszukiwać informacje na interesujący temat, korzystać z zasobów Internetu oraz edukacyjnych programów multimedialnych tj.: "Multimedialnej Encyklopedii PWN", "Słownika Świata PWN", "Słownika języka polskiego", "Słownika wyrazów obcych" oraz "Słownika poprawnej polszczyzny".  

        

         ICIM służy uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej, m.in. poprzez:

     1. Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii.

     2. Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej.

     3. Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia.

     4. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.

     5. Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej.

     6. Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.  

            

      

      

     PRACOWNIA KOMPUTEROWA

         W czerwcu 2007r. w naszej szkole uruchomiono nowoczesną pracownię internetową. Nasza szkoła otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pracownię wyposażoną w 10 komputerów opartych na systemie Windows XP wraz z serwerem sieci lokalnej. Pracownia została wyposażona również w oprogramowanie umożliwiające swobodną pracę w sieci oraz w mobilny zestaw multimedialny:  skaner, drukarka oraz projektor multimedialny wraz z laptopem. 

            Od tego czasu nastąpił duży skok technologiczny dotyczący metod i form nauczania.Sprzęt, jak i oprogramowanie oraz stały dostęp do Internetu,  zapewnia doskonałe warunki pracy i nauki zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Dzięki pozyskanej pracowni nauczyciele mają możliwość wykorzystania komputera na swoich przedmiotach, efektem tego są nowoczesne i ciekawe lekcje wychodzące na przeciw powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa. Z pracowni komputerowej korzystają uczniowie na lekcjach: informatyki, przyrody, plastyki, techniki, j.polskiego, j.angielskiego, historii, matematyki i edukacji wczesnoszkolnej.

         Dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli cieszą się również zajęcia pozalekcyjne na których nasza młodzież przygotowyje się w pracowni między innymi do wielu konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Efektem tej współpracy są wysokie miejsca w konkursach, nagrody, dyplomy jak również promocja szkoły.

         W pracowni komputerowej uczniowie i nauczyciele przygotowują także prezentacje multimedialne oraz inne pomoce, które są wykorzystywane na lekcjach i uroczystościach szkolnych. 

     Bardzo się cieszymy ze swojej pracowni i chętnie z niej korzystamy.

          Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • (0-prefix)18 446 32 60
   • Gaboń 67 33-388 Gołkowice 33-388 Gaboń Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych