• Ogólnopolska akcja Góra Grosza

    • XII edycja Akcji Góra Grosza rusza w dniach
     od 21 listopada do 2 grudnia

      

     plakat Góry Grosza

     SZANOWNI DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, GRONO PEDAGOGICZNE, UCZNIOWIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLAKI!

     Miło nam poinformować, że po raz dwunasty wspólnie organizujemy akcję Góra Grosza. Dotychczasowe edycje pokazały, że Góra Grosza jest znana i lubiana wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Przez te wszystkie lata w sumie zebraliśmy ogromny fundusz – ponad 18 milionów złotych. Nie udałoby nam się to bez Waszego udziału i wielkiego zaangażowania. Bardzo dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzacie. Mamy nadzieję, że i w tym roku przyłączycie się do akcji i razem uzbieramy ponownie olbrzymią Górę Grosza. Przez te 11 lat, podczas których raz w roku gościmy przez dwa tygodnie w Waszych szkołach/przedszkolach, pokazaliśmy, że jesteśmy społeczeństwem wrażliwym i nieobojętnym na los innych, że potrafimy się zjednoczyć dla wspólnego dobrego celu i razem przyczyniamy się do poprawy sytuacji dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Wasza postawa, chęci, entuzjazm i wielkie zaangażowanie dają nam ogromną siłę do przeprowadzania kolejnych akcji Góra Grosza.

     JAKI JEST CEL AKCJI I NA CO PRZEZNACZANE SĄ PIENIĄDZE Z AKCJI GÓRA GROSZA?
     Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
     W tym roku szczególnie chcielibyśmy skupić się na realizacji reformy domów dziecka (zgodnie z długo oczekiwaną Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) poprzez pomoc małym domom dla dzieci, w których realizowane są programy mające na celu powrót dziecka do domu, oparte na relacjach emocjonalnych i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i planach pomocy ich rodzinom. Bo co może być lepsze dla rozwoju dziecka, jak nie jego własna rodzina? Towarzystwo „Nasz Dom” utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, jak również pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin.
     Od dwunastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

     KIEDY I JAK ROZPOCZYNA SIĘ AKCJA GÓRA GROSZA?
     Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce i trwa od 21 listopada do 2 grudnia 2011 roku. W tym czasie placówki, które przystępują do akcji, zobowiązane są do utworzenia komitetu organizacyjnego (opiekun akcji i uczniowie) i zorganizowania na terenie placówki zbiórki. Akcji mogą towarzyszyć różne imprezy przeprowadzane na terenie szkoły/przedszkola takie jak np. festyn, przedstawienia i inne ciekawe wydarzenia – w zależności od Waszego pomysłu. Czekamy na sprawozdania, fotografie, czy też prezentacje multimedialne. Najciekawsze umieścimy na naszej stronie internetowej, co niewątpliwie będzie wspaniałą promocją Waszej szkoły lub przedszkola.
     Możecie również zamieścić swoje przemyślenia, relacje lub zdjęcia na facebooku – znajdziecie nas wpisując OUR HOME NASZ DOM – Zapraszamy! Przyłączcie się do nas!

     http://www.towarzystwonaszdom.pl/?sub=8&contener=391

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • (0-prefix)18 446 32 60
   • Gaboń 67 33-388 Gołkowice 33-388 Gaboń Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych