Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2019 / 2020 Komunikaty dla Rodziców Zebrania z rodzicami rok szkolny 2019 / 2020 OBIAD W SZKOLE Obliczenie dochodów do dofinansowania posiłków Dekalog dla rodziców i wychowawców Bezpieczne korzystanie z internetu przez dzieci Poradnik dla rodziców Profilaktyka uzależnień Rada Rodziców Tornister - wskazówki dla rodzica

Dla Rodziców

Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2019 / 2020

        ZARZĄDZENIE NR 10/2019

 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. 1 PSP ARMII KRAJOWEJ W GABONIU

 

z dnia 23 września 2019 roku

 

w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 Na podstawie § 5  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2017, poz. 1603),  zarządzam co następuje:

           

§ 1

 

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe
i możliwości organizacyjne szkoły ustalam w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych                 

w następujących dniach:

 

 • 02 stycznia  2020 r. (czwartek) po Nowym Roku
 • 03 stycznia  2020 r. (piątek) po Nowym Roku
 • 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – sprawdzian ośmioklasisty z języka polskiego
 • 22 kwietnia 2020 r. (środa) – sprawdzian ośmioklasisty z  matematyki
 • 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)-  sprawdzian ośmioklasisty z języka obcego
 • 12 czerwca 2020 r. (piątek) po Bożym Ciele

 

§ 2

 

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a także o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w w/w dniach na terenie szkoły.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor szkoły 
mgr  Piotr Wańczyk

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
  Gaboń 67
  33-388 Gołkowice

 • (0-prefix)18 446 32 60

Galeria zdjęć