Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2019 / 2020 Komunikaty dla Rodziców Zebrania z rodzicami rok szkolny 2019 / 2020 OBIAD W SZKOLE Obliczenie dochodów do dofinansowania posiłków Dekalog dla rodziców i wychowawców Bezpieczne korzystanie z internetu przez dzieci Poradnik dla rodziców Profilaktyka uzależnień Rada Rodziców Tornister - wskazówki dla rodzica Zalecenia profilaktyki zachorowań na koronawirusa

Dla Rodziców

Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2019 / 2020

        

 ZARZĄDZENIE NR 6 / 2020

 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. 1 PSP ARMII KRAJOWEJ W GABONIU

 

z dnia 25 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie: zmiany ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Na podstawie § 5  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603),

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
§ 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410),
§ 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),

zarządzam co następuje:

           

§ 1

 

Ze względu na zmianę terminu organizowanego sprawdzianu ósmoklasisty ulega zmianie termin ich przeprowadzenia oraz dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 

 • 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – sprawdzian ośmioklasisty z języka polskiego
 • 17 czerwca 2020 r. (środa) – sprawdzian ośmioklasisty z  matematyki
 • 18 czerwca 2020 r. (czwartek)-  sprawdzian ośmioklasisty z języka obcego

 

§ 2

 

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Dyrektor szkoły
mgr Piotr Wańczyk


ZARZĄDZENIE NR 10/2019

 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. 1 PSP ARMII KRAJOWEJ W GABONIU

 

z dnia 23 września 2019 roku

 

w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 Na podstawie § 5  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2017, poz. 1603),  zarządzam co następuje:

           

§ 1

 

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe
i możliwości organizacyjne szkoły ustalam w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych                 

w następujących dniach:

 

 • 02 stycznia  2020 r. (czwartek) po Nowym Roku
 • 03 stycznia  2020 r. (piątek) po Nowym Roku
 • 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – sprawdzian ośmioklasisty z języka polskiego
 • 22 kwietnia 2020 r. (środa) – sprawdzian ośmioklasisty z  matematyki
 • 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)-  sprawdzian ośmioklasisty z języka obcego
 • 12 czerwca 2020 r. (piątek) po Bożym Ciele

 

§ 2

 

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a także o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w w/w dniach na terenie szkoły.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor szkoły 
mgr  Piotr Wańczyk

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
  Gaboń 67
  33-388 Gołkowice

 • (0-prefix)18 446 32 60

Galeria zdjęć