Komunikaty dla Rodziców Zebrania z rodzicami rok szkolny 2016 / 2017 OBIAD W SZKOLE Obliczenie dochodów do dofinansowania posiłków Dekalog dla rodziców i wychowawców Reforma Edukacji Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2017 / 2018 Wskazówki dla rodziców - NOWY WIRUS GRYPY Grypa A/H1N1 Bezpieczne korzystanie z internetu przez dzieci Lekcje otwarte Poradnik dla rodziców 1.Profilaktyka uzależnień Jakie mleko wybrać - Świeże czy UHT Rada Rodziców List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, rodziców i Uczniów

Dla Rodziców

Komunikaty dla Rodziców

 

 


Szanowni Państwo, 
społeczność akademicka Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University zaprasza do Dziecięcego Uniwersytetu I wieku.

Celem projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i utrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 6–12 lat z terenu Sądecczyzny poprzez udział dzieci w ciekawych wykładach oraz warsztatach realizowanych w WSB-NLU.


Jeszcze raz zapraszamy serdecznie i prosimy o umieszczenie załączonego plakatu na Państwa stronie www/tablicy oraz o przekazanie tej informacji dzieciom i rodzicom:-).

Formularz do zapisów na rok akademicki dostępny jest na stronie https://wsb-nlu.clouda.edu.pl/wydarzeniazapisy/index
link do pobrania plakatu: http://sigma.wsb-nlu.edu.pl/~marketing/rekrutacja-plakat.jpg

do zobaczenia
Dziecięcy Uniwersytet I Wieku

http://sad.wsb-nlu.edu.pl/

https://www.facebook.com/Dzieciecy-Uniwersytet-I-go-Wieku-Wsb-Nlu-1101970403147853/

Z poważaniem,
Agata Horodyska

tel.: 18 44 99 260
e-mail: mailto:agatka@wsb-nlu.edu.pl

Wyższa Szkoła Biznesu
                  National-Louis University


Lista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego i klasy I

Lista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018:

Lista_przedszkole.pdf


Lista dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2017/2018:

Lista_klasa_I.pdf


Rekrutacja do klasy I rok szkolny 2017/2018

W poniższych linkach znajdująsię wzory druków dotyczących rekrutacji dzieci do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2017/2018

 

a) zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dotyczy dzieci z obwodu szkoły)

zgloszenie_do_klasy_pierwszej_szkoly_podstawowej_.doc

 

b) wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dotyczy dzieci spoza obwodu)

wniosek_o_przyjecie_do_klasy_pierwszej_szkoly_podstawowej_doc


Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego rok szkolny 2017/2018

W poniższych linkach znajdująsię wzory druków dotyczących rekrutacji dzieci do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2017/2018

 

a) wzór wniosku o przykęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego:

wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola.doc

 

b) wzór deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018:

deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_.doc


Zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego

Poniżej znajduje się Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Starego Sącza w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Sącz.

ZARZĄDZENIE.pdf


OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 1 PSP AK w Gaboniu ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2017/2018

 1. Do klasy pierwszej – rocznik 2010
 2. Do Oddziału Przedszkolnego – rocznik 2011


Zapisy dokonywane będą w sekretariacie szkoły lub w gabinecie Dyrektora Szkoły,                               

w godzinach od 7.45 do  15.00 w dni robocze                                                                                                           
od dnia 14 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.

Wzory druków dostępne są  w sekretariacie szkoły, lub do pobrania ze strony internetowej szkoły.

 

                                                                                                        Dyrektor Szkoły - Elżbieta Kruczek

 Przy zapisie rodzic/ prawny opiekun powinien okazać:

 1. dowód osobisty
 2. akt urodzenia dziecka
 3. numer ewidencyjny dziecka (PESEL)

POSIŁKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Pragnę Państwa poinformować, że w bieżącym roku szkolnym posiłki dla dzieci wydawane będą na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym. Przygotowywane będą nadal na miejscu w stołówce szkolnej i wydawane w określonym jak poprzednio czasie. Chcielibyśmy rozpocząć dożywianie dzieci jak najwcześniej. Dlatego zwracam się z prośbą do osób, które chcą, aby ich dzieci korzystały z posiłków w szkole o zgłaszanie dzieci do korzystania ze stołówki szkolnej już 04. września u Pani kucharki w stołówce szkolnej. Osoby, których przychodowość na członka rodziny nie przekracza kwoty 771 zł (do przychodowości nie wlicza się zasiłku z programu 500+) mogą starać się o darmowe obiady dla swoich dzieci w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu lub w Łącku (dla osób zamieszkałych w Gminie Łącko). Formalności w OPS bardzo proszę załatwiać jak najszybciej, aby otrzymać decyzję o bezpłatnych obiadach dla swoich dzieci jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 


Z poważaniem:
Dyrektor Szkoły
mgr Elżbieta Kruczek


OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 1 PSP AK w Gaboniu informuje, że w związku z awarią sieci gazowej lekcje  i przerwy w dniu 15 marca 2017 roku (środa) będą skrócone zgodnie z harmonogramem:

1. Lekcja  7.45 – 8.15  /  5 minut przerwy

2. Lekcja   8.20 – 8.40 / 10 minut przerwy

3. Lekcja   8.50 – 9.20  / 5 minut przerwy

4. Lekcja  9.25 –  9.55  / 10 minut przerwy

5. Lekcja 10.05 – 10.35  / 5 minut przerwy

6. Lekcja 10.40 – 11.10  / 10 minut przerwy

7. Lekcja 11.20 – 11.50  / 5 minut przerwy

Klasy  I, II, III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wyjeżdżają w tym dniu  na wycieczkę.

Zajęcia świetlicowe są odwołane.

                                                                                             Dyrektor Szkoły – Elżbieta Kruczek


List Minister Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej, skierowany do rodziców


Komunikat 

Kliknij poniższy link aby zapoznać się z zasadami rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego
w roku szkolnym 2016/2017 

Kryteria_i_harmonogram_rekrutacji_.pdf


Komunikat 

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 (dotyczy dzieci urodzonych w 2010 roku.)

1. Rodzice, którzy chcą, aby dzieci realizowały wychowanie przedszkolne w naszej szkole od roku szkolnego 2015/2016 składają "Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego". Wniosek (wzór dostępny w sekretariacie szkoły),składa się do Dyrektora szkoły w terminie od 9 marca do 20 marca 2015r.

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

(dotyczy dzieci 7 letnich urodzonych w 2008 r. oraz   dzieci 6  letnich urodzonych w 2009 r.)

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców (wzór dostępny w sekretariacie szkoły).

2. Dzieci mieszkające poza obwodem szkoły przyjmowane są na wolne miejsca na wniosek rodziców (wzór dostępny w sekretariacie szkoły).

Zgłoszenia i wnioski składa się do Dyrektora szkoły w terminie od 9 marca do 20 marca 2015r.


Komunikat 

Od dnia 11.06.2014 roku w Banku BGŻ w Starym Sączu będą wypłacane gotówkowo stypendia szkolne (socjalne). 


Komunikat 

Serdecznie zapraszam rodziców pięciolatków, sześciolatków i siedmiolatków do Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu na spotkanie, które odbędzie się 10 marca (poniedziałek)
o godzinie 16.00.

Program spotkania przewiduje:

1) Spotkanie informacyjne Dyrektora Szkoły z Rodzicami

2) Prezentacja multimedialna

3) Zwiedzanie Szkoły

4) Zapisy

W tym dniu będzie można zapisać dziecko do Szkoły i do Oddziału Przedszkolnego. Potrzebne dokumenty to:

- akt urodzenia dziecka,

- numer PESEL,

- dowód osobisty rodzica

Dyrektor Szkoły


Komunikat 

Zasady rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego

1. Rodzice, którzy chcą, aby dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w Oddziale Przedszkolnym w naszej szkole składają na kolejny rok szkolny "Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego". Deklarację (wzór dostępny w sekretariacie szkoły), składa się do Dyrektora szkoły w terminie do 21 lutego 2014.

2. Rodzice, którzy chcą, aby dzieci realizowały wychowanie przedszkolne w naszej szkole od roku szkolnego 2014/2015 składają "Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolego". Wniosek (wzór dostępny w sekretariacie szkoły),składa się do Dyrektora szkoły w terminie od 3 marca do 21 marca 2014.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców (wzór dostępny w sekretariacie szkoły).

2. Dzieci mieszkające poza obwodem szkoły przyjmowane są na wolne miejsca na wniosek rodziców (wzór dostępny w sekretariacie szkoły).

Zgłoszenia i wnioski składa się do Dyrektora szkoły w terminie od 3 marca do 21 marca 2014.

Szczegółowe zasady Rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w najbliższym czasie.


Komunikat 

Zmiana danych

Proszę o zgłaszanie w terminie do 7 dni wszelkich zmian związanych z danymi personalnymi uczniów tj. zmiana nazwiska, imienia, oraz adresu zamieszkania lub zameldowania ( nr domu ).


Komunikat 

Kiermasz podręczników

Informujemy iż kiermasz podręczników używanych odbędzie się w naszej szkole w dniach 10 - 13 września 2013 roku w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych


Komunikat 

Dofinansowanie podręczników

Do 10 września 2013 roku należy złożyć w sekretariacie szkoły kompletne wnioski o przyznanie dofinansowania do podręczników dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej ( kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto na osobę ) oraz dla uczniów klas II, III, V  Szkoły Podstawowej  ( kryterium dochodowe wynosi 456 zł netto na osobę ) 


Komunikat 

Stypendia socjalne

Do 13 września 2013 roku należy złożyć w sekretariacie szkoły kompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego  ( kryterium dochodowe wynosi 456 zł netto na osobę ) 


Komunikat 

Dożywianie

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu można starać się o dofinansowanie dożywiania dzieci w Oddziale Przedszkolnym oraz Szkole Podstawowej  ( kryterium dochodowe wynosi 684 zł netto na osobę ) 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
  Gaboń 67
  33-388 Gołkowice

 • (0-prefix)18 446 32 60

Galeria zdjęć