Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2018 / 2019 Komunikaty dla Rodziców Zebrania z rodzicami rok szkolny 2018 / 2019 OBIAD W SZKOLE Obliczenie dochodów do dofinansowania posiłków Dekalog dla rodziców i wychowawców Bezpieczne korzystanie z internetu przez dzieci Lekcje otwarte Poradnik dla rodziców Profilaktyka uzależnień Rada Rodziców Tornister - wskazówki dla rodzica

Dla Rodziców

Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2018 / 2019

        ZARZĄDZENIE NR 5/2018

 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. 1 PSP ARMII KRAJOWEJ W GABONIU

 

z dnia 14 września 2018 roku

 

w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 Na podstawie § 5  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603),  zarządzam co następuje:

           

§ 1

 

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustalam w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w następujących dniach:

 

 • 02  listopada  2018 r.  – ( piątek) po Wszystkich Świętych
 • 15  kwietnia 2019 r. (poniedziałek) sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego
 • 16  kwietnia  2019 r. (wtorek) sprawdzian ósmoklasisty z matematyki
 • 17  kwietnia   2019 r. – (środa) sprawdzian ósmoklasisty z języka angielskiego
 • 02  maj  2019 r. – (czwartek ) po 1 maja

 

§ 2

 

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a także o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w w/w dniach na terenie szkoły.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor szkoły 
mgr Elżbieta Kruczek

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
  Gaboń 67
  33-388 Gołkowice

 • (0-prefix)18 446 32 60

Galeria zdjęć