Ramowy rozkład dnia - rok szkolny 2019/2020 Przybory przedszkolaka na rok szkolny 2017/2018 KOMUNIKATY DLA RODZICÓW Plan pracy w roku szkolnym 2018/2019 Podstawa programowa Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2020/2021 Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2019/2020 Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2018/2019 Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2017/2018 Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2016/2017 Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2015/2016 Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2014/2015 Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2013/2014 Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2012/2013

Oddział Przedszkolny

KOMUNIKATY DLA RODZICÓW

ZARZĄDZENIE  NR 7/2020

DYREKTORA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ
IM. 1 PSP ARMII  KRAJOWEJ  W  GABONIU

z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć
w
Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Gaboniu
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
§ 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410),
§ 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 

§ 1

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gaboniu
w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do  dnia 24 maja w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

§ 2

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gaboniu są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej stronie internetowej, poczcie elektronicznej oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gaboniu

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły
mgr Piotr Wańczyk

 

 

 

 

 

       

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
    Gaboń 67
    33-388 Gołkowice

  • (0-prefix)18 446 32 60

Galeria zdjęć