• Oferta edukacyjna

    • Misja Szkoły
     im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
     Armii Krajowej w Gaboniu

      

             Istniejemy dla dzieci i młodzieży oraz najbliższego środowiska. Kształtujemu pozytywne cechy charakteru. Mamy wpływ na młodego rozwijającego się człowieka i lokalne środowisko, poprzez zaoferowanie wsparcia, pomocy, wiedzy i doświadczenia oraz pozytywnych wzorców do naśladowania ze wskazaniem właściwych dróg postępowania.

             Staramy się nauczać, wychowywać, przygotować do pracy, do życia w ciągle zmieniającym się społeczeństwie. Kształtujemu twórcze, aktywne i świadome postawy wychowanków.

             Bierzemy wspólną opdpwiedzialność za ukształtowanie wartościowego i operatywnego człowieka XXI wieku.

             Realizujemy planowane działania na dany rok szkolny w obrbie zadań w zakresie funkcji dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i wspólpracy ze środowiskiem, ujęte w planie pracy szkoły. Są one zgodne z podstawowymi do realizacji polityki oświatowej Państwa i z najważniejszymi zadaniami do realizacji na dany rok szkolny oraz z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu.

             Uczniowie mają możliwość uczęszczania do szkoły na pierwszą zmianę. Mogą korzystać z opieki pielęgniarki, z nowoczesnej pracowni językowej, komputerowej z dostępem do internetu, z biblioteki szkolnej, z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej i z dobrze wyposażonych sal lekcyjnych. W szkole funkcjonuje stołówka dla dzieci, posiadamy nowoczesny zespół boisk sportowych. W miarę potrzeb prowadzone są dla uczniów zajęcia pozalekcyjne tj. zajęcia wyrównawcze, koła zaintresowań. Dzieci mają możliwość udziału w konkursach szkolnych, w różnego rodzaju wycieczkach i uroczystościach.

                                

                               

                            

                                                             

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • (0-prefix)18 446 32 60
   • Gaboń 67 33-388 Gołkowice 33-388 Gaboń Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych