Patron Historia Szkoły Symbole Szkoły Oferta edukacyjna Certyfikaty Grono Pedagogiczne EFS CARITAS Szkolny Zespół Jaworzynka SKO Samorząd Uczniowski

O Szkole

Samorząd Uczniowski

SKŁAD SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

MAGDALENA ADAMCZYK - przewodnicząca szkolnego samorządu uczniowskiego

EMILIA STĘPKA - zastępca przewodniczącej szkolnego samorządu uczniowskiego


Członkowie Szkolnego Samorządu Uczniowskiego:

Karolina Pasoń  – klasa VIII                                                               

Martyna Zielińska – klasa VII                                                         

Gabriela Bieryt – klasa VII                                                             

Artur Szumacher – klasa VII                                                         

Przemysław Florek – klasa VI                                                      

Weronika Janeczek – klasa VI

Krzysztof Kunicki - klasa VI

Dagmara Wnęk - klasa V

Wiktoria Kurzeja - klasa V

Aurelia Pogwizd - klasa V

Krystian Ćwiklik - klasa IV

Natalia Godoń - klasa IV

Alicja Rusin - klasa IV

Krystian Zieliński - klasa IV     

 

Opiekun Samorządu Szkolnego:

mgr Piotr Wańczyk

 

:PWszystkim życzymy owocnej pracy i wielu sukcesów ;)

 

Plan pracy Samorządu na rok szkolny 2018/2019

 

Termin realizacji zadania

Planowane zadania

Osoby odpowiedzialne

Wrzesień

1. Wybór kandydatów do SU na terenie klasy, Przygotowanie kampanii wyborczej na terenie Szkoły, Uaktualnienie składu SU, powołanie przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i skarbnika.

Utworzenie sekcji działających w SU.

2. Podpisanie dokumentów szkolnych przez nowo wybranych członków SU.

3. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na rok szkolny 2017/2018 i dokonanie przydziału czynności.

4. Ustalenie opieki nad terenami szkolnymi.

5. Dbanie o porządek w szkole.

6. Uaktualnienie gazetki Samorządu.

7. Udział w akcji sprzątanie świata.

8. Pomoc w przygotowywaniu święta szkoły.

9. Opracowanie gazetki szkolnej.

10.Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach w Krakowie.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

Październik

1. Zebranie SU - przydział czynności, sprawy bieżące.

2. Święto Komisji Edukacji Narodowej - przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom Szkoły.

3. Przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły.

4. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach święta szkoły.

5. Wprowadzenie akcji „Nakrętka” czas trwania cały rok szkolny.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

Listopad

1. Święto Niepodległości - udział młodzieży szkolnej w uroczystościach wraz z pocztem sztandarowym.

2. Włączenie się do Ogólnopolskiej Akcji pod patronatem MEN "Góra Grosza 2016"

3. Andrzejki - zabawa andrzejkowa ( prowadzenie wróżb andrzejkowych ).

4. Dyskoteka integracyjna dla klas 4 - 6.

5. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach  Święta Niepodległości w Starym Sączu.

6. Dzień ciasta wraz z SKC.

 

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

Grudzień

1. Akcja mikołajkowa paczka z udziałem SKC.

2. Składanie życzeń bożonarodzeniowych, wykonanie kartek świątecznych i stroików.

3. Mam Talent – pokaz talentów.

4. Udział w nocnym biegu Mikołajkowym

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

Styczeń

1. Zabawa karnawałowa - sprawowanie opieki nad młodszymi uczniami szkoły. Konkursy i zabawy.

2. Pomagamy ptakom przetrwać zimę – dokarmianie.

3. Dzień Zdrowia. Konkurs na plakat promujący zdrowy styl życia.

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

 

 

 

Luty

1. Walentynki - poczta walentynkowa

2. Dyskoteka.

3. Dzień ciasta.

4. Dzień humoru.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

Marzec

1. Dzień Kobiet.

3. Pierwszy dzień wiosny - konkurs na najdziwniejszy ubiór.

4. Promocja warzyw i owoców.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

Kwiecień

1. Prima - aprilis.

2. Dzień Ziemi - porządkowanie terenu wokół Szkoły.

3. Dzień bezpiecznego internetu.

4. Turniej sportowy

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

 

 

Maj

1. Dzień kultury.

2. Majówka - piknik

3. Noc śpiworów.

9.Wycieczka w góry.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

Czerwiec

1. Mam Talent – pokaz talentów

2. Dyskoteka.

3. Konkurs Wiedzy Ogólnej

4. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2016/2017. Przygotowanie sprawozdania oraz wniosków do realizacji w roku następnym.

 

 

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
    Gaboń 67
    33-388 Gołkowice

  • (0-prefix)18 446 32 60

Galeria zdjęć