Patron Historia Szkoły Symbole Szkoły Oferta edukacyjna Grono Pedagogiczne CARITAS Certyfikaty SKO Samorząd Uczniowski EFS Szkolny Zespół Jaworzynka

O Szkole

Oferta edukacyjna

Misja Szkoły
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
Armii Krajowej w Gaboniu

 

        Istniejemy dla dzieci i młodzieży oraz najbliższego środowiska. Kształtujemu pozytywne cechy charakteru. Mamy wpływ na młodego rozwijającego się człowieka i lokalne środowisko, poprzez zaoferowanie wsparcia, pomocy, wiedzy i doświadczenia oraz pozytywnych wzorców do naśladowania ze wskazaniem właściwych dróg postępowania.

        Staramy się nauczać, wychowywać, przygotować do pracy, do życia w ciągle zmieniającym się społeczeństwie. Kształtujemu twórcze, aktywne i świadome postawy wychowanków.

        Bierzemy wspólną opdpwiedzialność za ukształtowanie wartościowego i operatywnego człowieka XXI wieku.

        Realizujemy planowane działania na dany rok szkolny w obrbie zadań w zakresie funkcji dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i wspólpracy ze środowiskiem, ujęte w planie pracy szkoły. Są one zgodne z podstawowymi do realizacji polityki oświatowej Państwa i z najważniejszymi zadaniami do realizacji na dany rok szkolny oraz z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu.

        Uczniowie mają możliwość uczęszczania do szkoły na pierwszą zmianę. Mogą korzystać z opieki pielęgniarki, z nowoczesnej pracowni językowej, komputerowej z dostępem do internetu, z biblioteki szkolnej, z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej i z dobrze wyposażonych sal lekcyjnych. W szkole funkcjonuje stołówka dla dzieci, posiadamy nowoczesny zespół boisk sportowych. W miarę potrzeb prowadzone są dla uczniów zajęcia pozalekcyjne tj. zajęcia wyrównawcze, koła zaintresowań. Dzieci mają możliwość udziału w konkursach szkolnych, w różnego rodzaju wycieczkach i uroczystościach.

                           

                          

                       

                                                        

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
    Gaboń 67
    33-388 Gołkowice

  • (0-prefix)18 446 32 60

Galeria zdjęć