Patron Historia Szkoły Symbole Szkoły Oferta edukacyjna Grono Pedagogiczne CARITAS Certyfikaty SKO Samorząd Uczniowski EFS Szkolny Zespół Jaworzynka

O Szkole

Samorząd Uczniowski

SKŁAD SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

PrzewodniczĄcy:  krysTian bieryt  - klasa VII

ZastĘpca przewodniczĄcego:  Krystian ZieliŃski  - klasa V

POCZET  SZTANDAROWY:

 • Justyna Pierzchała
 • Martyna Zielińska
 • Jacek Łatka
 • Karolina Czyżycka
 • Anna Szumacher
 • Artur Szumacher

Sekcja artystyczna:

 

 • Karolina Biryt
 • Karolina Czyżycka
 • Wiktoria Kurzeja
 • Kinga Mordarska
 • Aneta Rams
 • Krystian Ćwiklik

SzczĘŚLIWY NUMEREK:

 • Karolina Biryt

Pozostali członkowie:

 • Antonina Bober
 • Paulina Dobosz
 • Alicja Rusin
 • Natalia Stawiarska
 • Patrycja Szewczyk
 • Julia Krupa
 • Ewelina Pasoń
 • Łukasz Godoń

 

Plan pracy samorządu uczniowskiego rok szkolny 2019/2020

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 • Poznawanie tradycji regionalnych.
 • Rozwój zainteresowań.
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

 

Założenia na rok szkolny 2019/2020

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

 • Prace prowadzone w ciągu roku szkolnego:

 

 • Udział w zebraniach samorządu.
 • Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
 • Wspomaganie akcji szkolnych i pozaszkolnych
 • Współpraca z Biblioteką Publiczną w Gołkowicach
 • Współpraca z samorządami z innych szkół w gminie
 • Organizacja klasowej pomocy koleżeńskiej

 

Termin

Zadania

Formy realizacji

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie samorządności uczniów

 

 

 

 

 

 •  Wybory do samorządu Szkolnego
 • przeprowadzenie wyborów
 • Regulamin, plan pracy, skład samorządu, powołanie sekcji:

           informacyjno –dziennikarskiej, imprezowo - sprzętowej

 • Ustalenie terminów zebrań.
 • Przedstawienie listy pomysłów uczniów dotyczącej pracy SU na rok szkolny 2019/2020.
 • Przedstawienie planu pracy S.U. Dyrektorowi Szkoły

Prawa i obowiązki ucznia

 • Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami obowiązującymi w szkole

- wykonanie gazetki samorządu

 • Organizacja klasowej pomocy koleżeńskiej 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 

 • Przygotowanie życzeń i upominków dla nauczycieli i pracowników obsługi.
 • Udział w  uroczystości z okazji Dnia edukacji Narodowej (Poczet Sztandarowy, Przewodniczący, Sekcja Reprezentacyjna.

Obchody Rocznicy wyborów Karola Wojtyły na Papieża

 • ,,Być dobrym jak papieska kremówka” – zorganizowanie konkursu na papieską kremówkę w ramach projektu ,,Piękna nasza Polska cała”.
 • Kiermasz kremówek.
 • Projekcja filmu: Karol, papież, który pozostał człowiekiem.

Szczęśliwy numerek

 • Przygotowanie regulaminu szczęśliwego numerka oraz numerków do losowania.

Akcja „Znicz”

 • Pamiętamy o zmarłych

- Porządkowanie miejsc pamięci i grobów, klasy odwiedzają cmentarz

           - Przygotowanie gazetki

Listopad

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • Przygotowanie inscenizacji z okazji Odzyskania Niepodległości.
 • Pokaz mody strojów regionalnych w ramach projektu ,,Piękna nasza Polska cała”.
 • Wystawa strojów i ozdób regionalnych w ramach wyżej wymienionego projektu.

Uprzejmość na co dzień nie tylko od święta

 • 21 listopada - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
 • Dzień uprzejmości (cytaty o kulturze, buźki )

 

Andrzejki w naszej szkole

 

 • przygotowanie zabaw andrzejkowych – tradycje Andrzejkowe
 • dyskoteka
 • przygotowanie gazetki

Grudzień

 

 

 

 

 

 

Mikołajki w naszej szkole

 • Gazetka samorządu o tematyce mikołajkowej ( świątecznej) - dekoracja korytarzy szkolnych
 • Dzień filmowy -  Św. Mikołaj w filmach i bajkach-przygotowanie seansów dla poszczególnych klas (odpowiednie filmy do wieku)
 • Czapka Mikołaja -  „kto przebrany- nie pytany!”
 • Udział w akcjach charytatywnych

Symbole świąteczne

 

 • Konkurs na  regionalne ozdoby choinkowe / świąteczne w ramach projektu ,,Piękna nasza Polska cała”
 • Przygotowanie pierników i życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 • Włączenie się w przygotowania Wigilii szkolnej.

Styczeń

Zabawa karnawałowa

 • Organizacja zabawy karnawałowej

- konkurs na najlepszą parę tańczącą

- bal przebierańców – konkurs ( nagrody)

Luty

Walentynki

 • przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
 • doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”
 • akcenty walentynkowe na drzwiach( serca)
 • gazetka szkolna „Walentynki”

Podsumowanie I okresu

 • przypomnienie zasad spędzania bezpiecznych ferii

Marzec

Dzień Kobiet

 

 

 • wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu
 •  przygotowanie życzeń przez chłopców
 • zdrowy poczęstunek przygotowany przez chłopców dla dziewcząt

Dzień Wiosny -  Eko dzień

 • Uczniowie przychodzą do szkoły ubrani na zielono
 • Pożegnanie zimy - gazetka

Wielkanoc- tradycje świąteczne

 • Konkurs na palmę Wielkanocną – prezentacja palm

 

 Kwiecień

Promowanie zdrowego odżywiania

 • Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia   „Promocja zdrowego odżywiania” – pokaz filmów prozdrowotnych dla  poszczególnych klas
 • Gazetka ścienna o tematyce zdrowotnej
 • Dzień owoców i warzyw    

Światowy Dzień Ziemi

 • Konkurs wiedzy ekologicznej.
 • Zbiórka makulatury i baterii,
 • Gazetka ścienna- bądź eko
 

Maj

 

 

 

 

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 • przygotowanie gazetki samorządu na korytarzu szkolnym
 • przygotowanie kotylionów na drzwiach klas
 • ,,Serce dla Niepodległej” lub ,,Flaga dla Niepodległej”

 

Dzień Matki

 • przygotowanie gazetki samorządu na korytarzu szkolnym

 

Czerwiec

Dzień Rodziny

 • Włączenie się w organizację Dnia Rodziny – konkursy, wypieki itp.

Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2019/2020

 

 • podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie sprawozdania
 • opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
  Gaboń 67
  33-388 Gołkowice

 • (0-prefix)18 446 32 60

Galeria zdjęć